Waddenzee

Van zoet naar zout

De Waddenzee is de binnenzee tussen de Waddeneilanden en de Noordzee aan de ene kant en aan de andere kant het vasteland van Nederland, Duitsland en Denemarken. Het Waddenzeegebied heeft een grote natuurwaarde en staat op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Hoe kwetsbaar dit Waddenzeegebied is bleek met de ramp met MSC Zoë in de nacht van 1 op 2 januari 2019 , waarbij heel veel plastic(korrel)s en ook automaterialen in zee terecht kwamen. Duizenden vrijwilligers hielpen de kustlijn schoon te maken, maar de gevolgen voor het gebied worden nog onderzocht.

Eilanden die de Gulden Belofte aandoet zijn Texel, Vlieland en Terschelling.

Interessante informatie over de wadden(eilanden) kunt u vinden via: